Over Stichting Kinderen Lezen Techniek


Doelstelling
De stichting heeft ten doel: De belangstelling voor techniek van kinderen van vier tot twaalf jaar te bevorderen door middel van het uitgeven van boeken en andere voor kinderen aantrekkelijke gedrukte of anderszins vermenigvuldigbare uitgaven over de wondere wereld van de techniek.
De Stichting tracht dit doel, onder meer, te bereiken door a) tenminste eenmaal per jaar met een uitgave te verschijnen voor deze doelgroep. b) een evenement rond deze uitgave te organiseren in de nationale wetenschap en techniek week of de Kinderboeken week. c) te zorgen voor een jaarlijkse herhaling van de initiatieven genoemd onder a en b en deze mogelijk te maken door het genereren van opbrengsten uit de verkopen, aanvullende sponsoring en donaties.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid is gericht op vrijwilligersstatus. De Stichting keert geen vrijwilligersvergoedingen uit. Er worden alleen de gedeclareerde reiskosten betaald.
 
Partners
Bedrijven en instellingen die tot nu toe bijdragen leverden aan de totstandkoming van de boeken waren: De Stichting WeTeN, Rijkswaterstaat (bij het 2000 jarig bestaan in de 1998), de Kamer van Koophandel Twente, het opleidings- en ontwikkelfonds voor de Elektrotechnische bedrijfstak OFE, nu OTIB, en KPC Groep.
 
De Vereniging voor Techniek in het Primair Onderwijs leverde tot de opheffing eind 2014 de lesbrieven voor het basisonderwijs met lessuggesties om de technische input van het verhaal te koppelen aan kerndoelen voor andere vakken zoals Nederlandse taal en rekenen maar ook WereldoriŽntatie. Zo worden techniek en geschiedenis gekoppeld in Vleugels boven de Regte Hei (WOII) en aardrijkskunde in Dirk Tilt het Dorp op en in Natte voeten Droge voeten. Tinka’s Toverreis over kunstwerken van watermanagement  in Nederland.  

Wat vooraf ging
De medeoprichter en voorloper van de Stichting Kinderen Lezen Techniek, de Stuurgroep Techniek Primair Onderwijs, liet in december 1997, ter gelegenheid van de beŽindiging van de Stuurgroep, drie kinderboeken verschijnen namelijk:
-        De Trollenval van Leoni Kooiker bij Uitgeverij Ploegsma,
-        Mogen wij u ophijsen Mevrouw van Wouter Klootwijk bij Leopold en
-        Quarks van Francien Oomen bij Uitgeverij Holkema en Warendorf.
 
In oktober 1997 werd de Stichting Kinderen Lezen Techniek opgericht door de Stuurgroep techniek PO (KPC Groep) en de Stichting WeTeN. De eerste voorzitter van de Stichting was oud-Staatssecretaris Mw. Nell Ginjaar-Maas. Zij werd in 2000 opgevolgd door Mw. Annick van der Lof. Het bestuur bestaat toen verder uit Dhr Gee Jansen, penningmeester en Hanneke te Braake-Schakenraad, secretaris en de leden Jan Arts en Thijs Richter.
 
Sponsoren
De eerste uitgaven van de Stichting in 1998 en 1999, in samenwerking met de uitgever Schoolsupport, hadden als uitgangspunt om de uitgaven ook multimediaal te maken:
het eerste boek Ontdek het ABC van ... . . techniek" kwam uit met een CD ROM ;
het tweede boek, "Tinka's Toverreis" , werd ontwikkeld samen met het, toen jubilerende, Rijkswaterstaat (het boek gaat over kunstwerken in de weg en waterbouw) ging vergezeld van een (audio) CD met kinderliedjes, gezongen door de hoofdpersonen in het boek.
 
De Uitgever
Het geld dat de sponsoren over hebben voor goed jeugdliteratuur over techniek wordt door de Stichting aanbesteed bij een professionele Uitgeverij die ook naam heeft in de thuismarkt voor l jeugdliteratuur en samen deze tot een jaarlijkse uitgave gebracht.
In 2000 besloot de uitgever Schoolsupport niet door te gaan met de publicaties van de Stichting. De stichting heeft toen geprobeerd met verschillende uitgevers tot een overeenkomst te komen. Met Uitgeverij Zwijsen te Tilburg is dat in 2001 ook feitelijk gebeurd en sindsdien is Uitgeverij Zwijsen de vaste uitgever van de Stichting. Met name omdat Uitgeverij een grote naam heeft op het terrein van leesonderwijs. Zwijssen geeft verschillende reeksen uit voor verschillende doelgroepen en leesniveaus, in en buiten het onderwijs. Door de techniekboeken in de verschillende reeksen op te nemen komt deze jeugd-techniek-literatuur beschikbaar voor meerdere doelgroepen.
 
Samenwerking met VONK
Voor de verspreiding van de boeken van de Stichting in het onderwijsveld werkte de Stichting samen met de Vereniging voor techniek in het Primair onderwijs VONK. VONK maakte lesbrieven bij de boeken en plaatste deze in haar Ledenblad de Tondeldoos en op de website. Het Kinderen lezen Techniekboek van het jaar plus de VONK Lesbrief, werden door de vereniging cadeau gegeven tijdens de jaarlijkse VONK conferentie. VONK werd eind 2014 opgeheven.
 
Jubileumserie in 2013
In oktober 2013 vierde de Stichting KLT haar 15 jarig bestaand feestelijk met een congres en de uitgave van een vier nieuwe jeugdboeken over techniek. Deze jubileumserie staat in het teken van de  snelle technologische ontwikkelingen en de betekenis daarvan in het volwassen leven van de huidige basisschoolkinderen. Nadenken en filosoferen over de grenzen van techniek in samenwerking met Prof . Dr. Ing. Peter Paul Verbeek en geÔnspireerd door zijn publicatie De Grens van de Mens (Lemniscaat 2011). Ook Prof. Dr. Albert van de Berg (Spinozaprijs 2009) die meewerkte aan het boek Een Lab in een pil heeft zijn medewerking toegezegd.
 

Home

Bestuur

Leesboeken

Jaarverslag

Contact